FORTROLIGHEDSPOLITIK

1. Overblik

Denne fortrolighedserklæring gælder for behandling af persondata fra Perceptyx med mulige deltagende interessenter og tilknyttede selskaber, i det følgende samlet set benævnt Perceptyx Vi er forpligtet til at sikre, at vores service er åben, ærlig og gennemsigtig. I denne sammenhæng mener vi, at det er vigtigt, at du forstår, til hvilke formål vi indsamler dine persondata. I denne fortrolighedserklæring beskriver vi dette på en gennemsigtig måde. Denne fortrolighedserklæring kan til enhver tid ændres, hvis en ny udvikling giver anledning til dette.

2. Hvordan bruger vi dine persondata som dataansvarlig?

Generelt bruger vi dit navn og kontaktoplysninger, din korrespondance med os, tekniske oplysninger om brugen af hjemmesider og vores værktøjer (såsom IP-adresser). Dine persondata behandles af Perceptyx som en dataansvarlig til følgende formål. Dataene bruges og opbevares kun til disse formål.

3. Hvordan bruger vi dine persondata som dataansvarlig?

Perceptyx er dataansvarlig på vegne af vores kunder. Som dataansvarlig fungerer Perceptyx efter kundens ønsker og bestemmer ikke formålet med behandling og de persondata, vi bruger til at lancere undersøgelser. Der er dog to hovedformål.

4. Hvilken lovmedholdelighed gælder for behandlingen?

Perceptyx behandler kun persondata, hvis der er et retsgrundlag for behandling. Følgende principper gælder:

5. Hvem har adgang til dine data?

vi deler i princippet ikke dine oplysninger med tredjeparter. Vi deler kun persondata, hvis det er nødvendigt for udførelsen af vores tjenester, eller hvis vi har en juridisk forpligtelse. I så fald deler vi data med:

6. Hvor lang tid opbevarer Perceptyx dine persondata?

Perceptyx bevarer dine persondata i et begrænset tidsrum, og vi vil slette eller anonymisere disse oplysninger, når de ikke længere er nødvendige med henblik på behandlingen.

7. Hvordan sikrer vi dine persondata?

Vi har taget passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig behandling ved at sikre, at:

Perceptyx har en ISO 27001-certificering.

8. Dine rettigheder til adgang, ændring, sletning og genstand for persondata

Du kan anmode om at få adgang til, rette, slette eller begrænse persondata, som du eller din arbejdsgiver har givet os. Alle henvendelser vedrørende spørgeskemaundersøgelser skal rettes til den registeransvarlige (din arbejdsgiver). Du har også følgende rettigheder:

For hver anmodning skal du sende en email til privacy@perceptyx.com, hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder. Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du har en klage over, hvordan Perceptyx behandler dine personlige data, kan du rapportere dette til customersupport@perceptyx.com. Hvis dette ikke fører til det ønskede resultat, kan du også indsende en klage til en national tilsynsmyndighed.

9. Hvor behandler vi dine persondata?

Perceptyx er en global driftsorganisation med hovedkvarter i USA. Dine persondata kan blive oppevaret og behandlet i USA eller i EU, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi beskæftiger tjenesteudbydere.

I nogle tilfælde kan persondata fra EU-borgere overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EEA”), men altid under beskyttelsen af standardkontraktklausuler rammeværket EU-USA-privatlivsskjold og rammeværket Schweiz-USA-privatlivsskjold, som sikrer, at en part i USA beskytter dine persondata i overensstemmelse med de principper, der er aftalt mellem USA-s regering og EU-Kommissionen.

10. USA-privatlivsskjoldet

Perceptyx overholder rammeværket EU-USA-privatlivsskjold og rammeværket Schweiz-USA-privatlivsskjold som fremsat af USA’s handelsministerium angående indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger, der er overført fra EU og Schweiz til USA. Perceptyx har anerkendt til handelsministeriet, at det overholder principperne i privatlivsskjoldet. Hvis der er nogen konflikt mellem vilkårene i denne privatlivspolitik og principperne i privatlivsskjoldet, skal principperne i privatlivsskjoldet gælde. For at lære mere om privatlivsskjoldsprogrammet og for at få vist vores certificering kan du besøge https://www.privacyshield.gov/ .

Perceptyx modtager eller behandler HR-data fra Schweiz til brug i forbindelse med ansættelsesforholdet i henhold til privatlivsskjoldet og indvilliger i at samarbejde med den schweiziske forbundsdirektør for databeskyttelse og information og overholde de råd, som disse myndigheder har givet med hensyn til disse data. Perceptyx overholder principperne i privatlivsskjoldet for al videregivelse af persondata fra EU og Schweiz, herunder bestemmelserne om overførselsansvar. Perceptyx er fortsat ansvarlig i overensstemmelse med principperne i privatlivsskjoldet, hvis tredjepartsagenter, som vi ansætter til at behandle sådanne persondata på vores vegne, gør det på en måde, der ikke er i overensstemmelse med principperne i privatlivsskjoldet, medmindre vi beviser at vi ikke er ansvarlige for arrangementet stige til skaden. I overensstemmelse med principperne i privatlivsskjoldet forpligter Perceptyx sig til at løse klager over vores indsamling eller brug af dine personoplysninger. Perceptyx har endvidere forpligtet sig til at henvise uløste privatlivsskjoldsklager til JAMs, en alternativ tvistbilæggelsesleverandør i USA. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage fra os, eller hvis vi ikke har adresseret din klage til din tilfredshed, bedes du kontakte eller besøge https://www.jamsadr.com/ for mere information eller for at indsende en klage. JAMs’ tjenester leveres gratis til dig. Perceptyx er underlagt undersøgelses- og fuldbyrdelsesbeføjelser fra USA’s Federal Trade Commission (FTC).