Πολιτική Απορρήτου

1. Επισκόπηση

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Perceptyx με τις πιθανές συμμετοχές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, εφεξής αναφερόμενες συλλογικά ως Perceptyx. Δεσμευόμαστε ως προς τη πρόσβασιμότητα, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια των υπηρεσιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιγράφουμε αυτούς τους σκοπούς με διαφανή τρόπο. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάζει περιστασιακά, εάν προκύπτουν νέες εξελίξεις.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

Εν γένει, χρησιμοποιούμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την αλληλογραφία σας με εμάς, τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων και των εργαλείων μας (όπως διευθύνσεις IP). Η Perceptyx, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται μόνο για αυτούς τους σκοπούς.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως επεξεργαστής;

Η Perceptyx δρα ως επεξεργαστής για λογαριασμό των πελατών μας. Ως επεξεργαστής, η Perceptyx ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη και δεν καθορίζει τον σκοπό της επεξεργασίας και το είδος των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για τη διεξαγωγή ερευνών. Ωστόσο, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι.

4. Ποια νομική συμμόρφωση της επεξεργασίας εφαρμόζεται;

Η Perceptyx επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εάν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία τους. Ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Επί της αρχής, δεν μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας με τρίτους. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας ή εάν υπάρξει νομική υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, θα μοιραστούμε δεδομένα με:

6. Για πόσο καιρό διατηρεί η Perceptyx τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Perceptyx διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε ανώνυμα αυτά τα στοιχεία όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

7. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη επεξεργασία, εξασφαλίζοντας ότι:

Η Perceptyx διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 27001.

8. Τα δικαιώματά σας ως προς την πρόσβαση, τροποποίηση, διαγραφή και αντίταξη των προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που μας παρείχατε εσείς ή ο εργοδότης σας. Όλα τα αιτήματα σχετικά με τις απαντήσεις της έρευνας θα πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (τον εργοδότη σας). Έχετε επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα:

Για κάθε αίτημα, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@perceptyx.com εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν έχετε κάποια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Perceptyx, μπορείτε να το αναφέρετε στη διεύθυνση customersupport@perceptyx.com. Εάν αυτό δεν οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια καταγγελία σε μια εθνική εποπτική αρχή.

9. Πού επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Perceptyx είναι ένας παγκοσμίως δραστηριοποιούμενος οργανισμός με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ ή στην ΕΕ όπου έχουμε εγκαταστάσεις ή όπου προσλαμβάνουμε παρόχους υπηρεσιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα κατοίκων της ΕΕ μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”), αλλά πάντοτε υπό τις εγγυήσεις του Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών ΕΕ-ΗΠΑ και του Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου Ελβετίας-ΗΠΑ, το οποίο διασφαλίζει ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος που βρίσκεται στις ΗΠΑ προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10. Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου των ΗΠΑ

Η Perceptyx συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και το Πλαίσιο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου Ελβετίας-ΗΠΑ, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Perceptyx, έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι συμμορφώνεται με τις Αρχές του Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Σε περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου και των Αρχών Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/.

Η Perceptyx λαμβάνει ή επεξεργάζεται δεδομένα ανθρωπίνων πόρων από την Ελβετία για χρήση στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, υπό την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και συμφωνεί να συνεργαστεί με τον Ελβετό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών και να συμμορφωθεί με τις συμβουλές που έχουν δοθεί από αυτές τις αρχές σε σχέση με αυτά τα δεδομένα. Η Perceptyx συμμορφώνεται με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για όλες τις περαιτέρω διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης περαιτέρω διαβίβασης. Η Perceptyx παραμένει υπεύθυνη, σύμφωνα με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, εάν τα τρίτα μέρη, στα οποία αναθέτουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας, εκτελούν το έργο κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, εκτός εάν αποδείξουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το συμβάν που οδήγησε στη ζημιά. Σύμφωνα με τις Αρχές Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, η Perceptyx δεσμεύεται να επιλύσει καταγγελίες σχετικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Η Perceptyx έχει δεσμευτεί περαιτέρω να αναφέρει τις ανεπίλυτες καταγγελίες σχετικά με την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου στον οργανισμό JAM, έναν εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν λάβετε έγκαιρα την επιβεβαίωση των παραπόνων σας από εμάς ή εάν δεν έχουμε αντιμετωπίσει τις καταγγελίες σας με πλήρη ικανοποίησή σας, επικοινωνήστε ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.jamsadr.com/ για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε παράπονα. Οι υπηρεσίες του οργανισμού JAM παρέχονται χωρίς κόστος για εσάς. Η Perceptyx υπόκειται στην ερευνητική και εκτελεστική εξουσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC).