מדיניות פרטיו

1. סקירה כללית

הצהרת פרטיות זו חלה על עיבוד נתונים אישיים על ידי Perceptyx עם האינטרסים והשותפים האפשריים שלה, המכונים להלן ביחד Perceptyx. אנו מחויבים להבטיח שהשירות שלנו יהיה פתוח, ישר ושקוף. בהקשר זה, אנו מאמינים שחשוב שיובנו לך המטרות שלשמן אנו אוספים את המידע האישי שלך. בהצהרת פרטיות זו נתאר זאת באופן שקוף. הצהרת פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת באם התפתחויות חדשות יובילו לכך.

2. כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך, כבקר?

באופן כללי, אנו משתמשים בשם ובפרטי הקשר שלך, בהתכתבויות אתנו, בפרטים טכניים על השימוש באתרי אינטרנט ובכלים שלנו (כמו כתובות IP). הנתונים האישיים שלך מעובדים על ידי Perceptyx, כבקר, למטרות הבאות. הנתונים משמשים ומאוחסנים לשם המטרות הללו בלבד.

3. כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך, כמעבד?

Perceptyx היא גורם מעבד מטעם לקוחותינו. כגורם מעבד, Perceptyx פועלת על פי רצון הלקוחות ואינה קובעת את מטרת העיבוד ואת סוג הנתונים האישיים שמשמשים אותנו להשקת סקרים. עם זאת, ישנן שתי מטרות עיקריות.

4. איזו חוקיות חלה על העיבוד?

Perceptyx מעבדת נתונים אישיים אך ורק בהינתן בסיס חוקי לעיבוד. העקרונות הבאים יחולו:

5. מי יכול לגשת לנתונים שלך?

באופן עקרוני, אנחנו לא משתפים את המידע שלך עם גורמי צד שלישי. אנו משתפים נתונים אישיים רק אם הדבר נחוץ לביצוע השירותים שלנו או אם יש לנו מחויבות משפטית. במקרה כזה, נשתף נתונים עם:

6. לכמה זמן Perceptyx מאחסנת את הנתונים האישיים שלך?

Perceptyx שומרת את המידע האישי שלך למשך זמן מוגבל, ואנו נמחק מידע זה או נהפוך אותו לאנונימי לאחר שלא יהיה בו צורך עוד למטרות העיבוד.

7. כיצד אנו מאבטחים את הנתונים האישיים שלך?

נקטנו באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים להגנה על המידע האישי שלך מפני עיבוד שמבוצע בשוגג או שלא כדין על ידי הבטחה כי:

Perceptyx מחזיקה בתעודת ISO 27001.

8. זכויותיך לגשת, לשנות, למחוק ולהתנגד לנתונים אישיים

באפשרותך לבקש גישה, תיקון, מחיקה או הגבלה של נתונים אישיים שסופקו לנו על ידיך או על ידי המעסיק שלך. כל בקשה בנוגע לתשובות הסקר יש להפנות אל בקר הנתונים (המעסיק שלך). כמו כן, יש לך את הזכויות הבאות:

לכל בקשה, יש לשלוח אימייל לכתובת privacy@perceptyx.com אם ברצונך לממש אחת מהזכויות שלך. אנו נספק מענה לבקשתך בהתאם לחוק המתאים. אם יש לך תלונה על האופן שבו Perceptyx מעבדת את הנתונים האישיים שלך, ניתן לדווח עליה בכתובת customersupport@perceptyx.com. היה והדבר לא יוביל לתוצאה הרצויה, ניתן להגיש תלונה גם לרשות פיקוח לאומית.

9. היכן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך?

Perceptyx הוא ארגון הפועל באופן גלובלי עם מטות בארצות הברית. הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מאוחסנים ומעובדים בארה”ב או באיחוד האירופי, היכן שמצויים מתקנים שלנו או ספקי שירות שאנו מעסיקים.

במקרים מסוימים, יתכן שנתונים אישיים של תושבי האיחוד האירופי יועברו אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (“EEA”), אך תמיד תחת אמצעי ההגנה שמספקים סעיפים חוזיים סטנדרטיים של עקרונות “מגן הפרטיות” בין האיחוד האירופי לארה”ב ועקרונות “מגן הפרטיות” בין שווייץ לארה”ב, שמבטיחים כי גורם הממוקם בארצות הברית יגן על הנתונים האישיים שלך בהתאם לעקרונות שסוכמו בין ממשלת ארצות הברית לבין הנציבות האירופית.

10. “מגן הפרטיות” של ארה”ב

Perceptyx מצייתת לעקרונות “מגן הפרטיות” בין האיחוד האירופי לארה”ב ולעקרונות “מגן הפרטיות” בין שווייץ לארה”ב, כפי שנקבעו על ידי מחלקת המסחר של ארה”ב בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירת מידע אישי המועבר מהאיחוד האירופי ומשווייץ אל ארצות הברית. Perceptyx קיבלה את אישור מחלקת המסחר לכך שהיא דבקה בעקרונות “מגן הפרטיות”. במקרה של סתירה בין התנאים של מדיניות הפרטיות הזו לבין עקרונות “מגן הפרטיות”, עקרונות “מגן הפרטיות” הם שיקבעו. למידע נוסף על תוכנית “מגן הפרטיות” ולצפייה בהסמכה שלנו, ניתן לבקר בכתובת https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx מקבלת או מעבדת נתוני משאבי אנוש משווייץ שמשמשים אותה בהקשר של יחסי עבודה בכפוף ל”מגן הפרטיות”, ומסכימה לשתף פעולה עם הנציבות הפדרלית השווייצרית להגנה על נתונים ומידע ולפעול בהתאם לעצתן של רשויות כאלה ביחס לנתונים הללו. Perceptyx מצייתת לעקרונות “מגן הפרטיות” בכל העברה של נתונים אישיים שמתקבלים מהאיחוד האירופי ומשווייץ, לרבות תנאי החבות הקשורים להעברת מידע. Perceptyx תישא בחבות בהתאם לעקרונות “מגן הפרטיות” באם סוכני צד שלישי שיועסקו על ידינו בעיבוד נתונים אישיים בשמנו יבצעו זאת באופן שאינו תואם לעקרונות “מגן הפרטיות”, אלא אם נוכיח שאיננו אחראים לאירוע שגרם לנזק. בכפוף לעקרונות “מגן הפרטיות”, Perceptyx מתחייבת לטפל בתלונות הנוגעות לאיסוף או שימוש במידע האישי שלך על ידינו. Perceptyx מוסיפה ומתחייבת להפנות תלונות בלתי פתורות בנושא “מגן הפרטיות” לחברת JAMs, ספקית חלופית לפתרון מחלוקות הממוקמת בארצות הברית. היה ולא יתקבל מאתנו בזמן אישור על קבלת התלונה, או במידה שלא טיפלנו בתלונתך לשביעות רצונך, יש לפנות או לבקר באתר https://www.jamsadr.com/ לקבלת מידע נוסף או להגשת תלונה. שירותי חברת JAMs ניתנים לך ללא עלות. Perceptyx כפופה לסמכויות החקירה והאכיפה של ועדת הסחר הפדרלית (FTC) של ארה”ב.