Adatvédelmi nyilatkozat

1. Áttekintés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Perceptyx és leányvállalatai (a továbbiakban: Perceptyx) által a személyes adatok feldolgozására vonatkozik. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy a szolgáltatásunk nyitott, becsületes és átlátható legyen. Ebben az összefüggésben fontosnak tartjuk, hogy Ön megértse, milyen célokból gyűjtjük az Ön személyes adatait. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban közérthető módon fejtjük ezt ki. Ez az adatvédelmi nyilatkozat időről időre változhat, amennyiben az új fejlesztések okot adnak rá.

2. Vezérlőként mi miként használjuk az Ön személyes adatait?

Általánosságban az Ön nevét és elérhetőségeit használjuk a velünk való kapcsolattartásra, míg a műszaki részleteket a weboldal használatához és eszközeinkhez (mint például az IP-címek). Az Ön személyes adatait a Perceptyx mint vezérlő dolgozza fel, a következő célokból. Az adatok kizárólag ilyen célokból kerülnek felhasználásra és tárolásra.

3. Feldolgozóként mi miként használjuk az Ön személyes adatait?

A Perceptyx egy feldolgozó az ügyfeleink számára. A Perceptyx feldolgozóként az ügyfelek kívánságai szerint jár el, és nem határozza meg a feldolgozás célját és a személyes adatokat, amelyeket a felmérések elindításához használunk. Ugyanakkor van két fő cél.

4. Milyen törvények vonatkoznak a feldolgozásra?

A Perceptyx csak akkor dolgoz fel személyes adatokat, ha van jogi alapja a feldolgozásuknak. A következő alapelvek a vonatkozóak:

5. Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Elvileg nem oszjuk meg az információit harmadik féllel. Csak akkor osztunk meg személyes adatokat, ha az szükséges a szolgáltatásunk végrehajtásához, vagy amennyiben az jogi kötelezettségünk. Ez esetben az adatokat meg fogjuk osztani velük:

6. Mennyi ideig tárolja a Perceptyx az Ön személyes adatait?

A Perceptyx korlátozott ideig őrzi meg az Ön személyes adatait, és törölni vagy névteleníteni fogjuk ezt az információt, ha már nem szükséges a feldolgozás céljaihoz.

7. Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait?

Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tettünk, hogy megvédjük személyes adatait a véletlen vagy jogellenes feldolgozás ellen, azáltal biztosítva, hogy:

A Perceptyx ISO 27001 minősítéssel rendelkezik.

8. Az Ön jogai a személyes adatokhoz való hozzáférésre, módosításra, törlésre és kifogásolására

Kérelmezheti az Ön vagy munkáltatója által megadott személyes adatok hozzáférését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását. A kérdőíves válaszokra vonatkozó valamennyi kérelmet az adatkezelőnek (az Ön munkáltatójának) kell irányítania. Ezen kívül a következő jogokkal rendelkezik:

Az egyes kérelmekhez kérjük, hogy küldjön egy e-mailt a privacy@perceptyx.com címre, amennyiben gyakorolni szeretné a jogait. Az alkalmazandó törvénnyel összhangban válaszolunk a kérelmére. Amennyiben panasza van annak kapcsán, hogy a Perceptyx miként dolgozza fel a személyes adatait, jelentheti ezt a customersupport@perceptyx.com címen. Amennyiben ez nem vezet a kívánt eredményre, akkor panaszt is benyújthat a nemzeti felügyelő hatósághoz.

9. Hol dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

A Perceptyx egy globális operatív szervezet, egyesült államokbeli központtal. Az Ön személyes adatainak tárolása és feldolgozása történhet az USA-ban vagy az EU-ban, ahol intézményeink vannak, illetve ahol szolgáltatókat vonunk be.

Bizonyos esetekben az uniós lakosok személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre is átvihetők, de mindig az EU-USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszer és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszer szabványos szerződéses kikötéseinek védelme alatt állnak, amelyek biztosítják, hogy az Egyesült Államokban található fél védi az Ön személyes adatait az Egyesült Államok kormánya és az Európai Bizottság között elfogadott elvek szerint.

10. USA Adatvédelmi Pajzs

A Perceptyx, Inc. eleget tesz az EU-USA Adatvédelmi Pajzs és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszerek előírásainak, amelyeket az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma határozott meg az Európai Unióból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan. A Perceptyx tanúsította a Kereskedelmi Minisztériumnak, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzsok alapelveit. Ha bármilyen ellentmondás van a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az Adatvédelmi Pajzsok elvei között, akkor az Adatvédelmi Pajzsok elvei az irányadók. Ha többet szeretne megtudni az Adatvédelmi Pajzs programról, és szeretné megtekintheti a tanúsítványunkat, kérjük, látogasson el ide: https://www.privacyshield.gov/.

A Perceptyx munkaviszonyra vonatkozó, Svájcból származó humán erőforrás-adatokat vesz át, illetve dolgoz fel az Adatvédelmi Pajzs alapján, vállalja, hogy együttműködik a svájci szövetségi adatvédelmi és információs biztossal, és betartja a hatóság tanácsait az adatokkal kapcsolatban. A Perceptyx eleget tesz az Adatvédelmi Pajzs elveinek az Európai Unióból és Svájcból származó személyes adatok továbbításakor, ideértve a továbbítással kapcsolatos felelősségre vonatkozó rendelkezéseket is. A Perceptyx továbbra is felelős az Adatvédelmi Pajzs elveivel összhangban, ha a harmadik fél, akit személyes adatok feldolgozása érdekében foglalkoztat, az Adatvédelmi Pajzs elveivel ellentétes módon jár el, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a kárt okozó esemény nem a Perceptyx hibájából következett be. Az Adatvédelmi Pajzs elveinek megfelelően a Perceptyx kötelezettséget vállal a személyes adatok gyűjtésével vagy használatával kapcsolatos panaszok megoldására. A Perceptyx továbbá kötelezettséget vállal, hogy az Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos megoldatlan panaszokat az Egyesült Államokban található alternatív vitarendezési szolgáltatókhoz (JAM-okhoz) utalja át. Amennyiben nem kap tőlünk időben visszaigazolást a panaszáról, vagy ha nincs megelégedve a válaszunkkal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot vagy látogasson el a https://www.jamsadr.com/ oldalra további információkért, illetve panasz tételéért. A JAM-szolgáltatások díjmentesen állnak rendelkezésére. A Perceptyx az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC-nek) vizsgálati és végrehajtási hatáskörébe tartozik.