DASAR PRIVASI

1. Gambaran keseluruhan

Pernyataan privasi ini terpakai untuk pemprosesan data peribadi oleh Perceptyx dengan faedah penyertaan dan gabungannya yang mungkin, dan yang kemudian dari ini dirujuk secara kolektif sebagai Perceptyx Kami komited untuk memastikan bahawa perkhidmatan kami adalah terbuka, jujur dan telus. Dalam konteks ini, kami percaya bahawa penting untuk anda memahami tujuan kami mengumpulkan data peribadi anda. Dalam pernyataan privasi ini, kami menerangkannya dengan cara yang telus. Pernyataan privasi ini mungkin berubah dari semasa ke semasa sekiranya perkembangan baharu memerlukannya.

2. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi anda sebagai pengawal?

Pada umumnya, kami menggunakan nama dan butiran hubungan anda, komunikasi dengan kami, butiran teknikal mengenai penggunaan laman web dan alatan kami (seperti alamat IP). Data peribadi anda diproses oleh Perceptyx yang bertindak sebagai pengawal untuk tujuan berikut. Data hanya digunakan dan disimpan untuk tujuan ini.

3. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi anda sebagai pemproses?

Perceptyx adalah pemproses bagi pihak pelanggan kami. Sebagai pemproses, Perceptyx bertindak mengikut kehendak pelanggan dan tidak menentukan tujuan pemprosesan dan data peribadi yang kami gunakan untuk melancarkan tinjauan. Walau bagaimanapun, terdapat dua tujuan utama.

4. Kesahan pemprosesan manakah yang terpakai?

Perceptyx hanya memproses data peribadi sekiranya terdapat asas undang-undang untuk pemprosesan. Prinsip-prinsip berikut terpakai:

5. Siapakah yang mempunyai akses kepada data anda?

Pada dasarnya, kami tidak berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga. Kami hanya berkongsi data peribadi sekiranya diperlukan bagi melaksanakan perkhidmatan kami atau sekiranya terdapat kewajipan undang-undang. Dalam kes sedemikian, kami akan berkongsi data dengan:

6. Berapa lamakah Perceptyx menyimpan data peribadi anda?

Perceptyx mengekalkan data peribadi anda untuk suatu tempoh masa yang terhad dan kami akan memadam atau menjadikan maklumat ini awanama setelah ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemprosesan.

7. Bagaimanakah kami melindungi data peribadi anda?

Kami telah mengambil langkah teknikal dan organisasi yang sesuai bagi melindungi data peribadi anda daripada pemprosesan yang tidak disengajakan atau tidak sah dengan memastikan bahawa:

Perceptyx mempunyai pensijilan ISO 27001.

8. Hak anda untuk mengakses, mengubah suai, memadam dan membantah data peribadi

Anda boleh meminta untuk mengakses, membetulkan, memadam atau menyekat data peribadi yang anda atau majikan anda berikan kepada kami. Semua permintaan mengenai respon tinjauan hendaklah diarahkan kepada pengawal data (majikan anda). Anda juga mempunyai hak-hak berikut:

Untuk setiap permintaan, sila hantar e-mel ke privacy@perceptyx.com sekiranya anda ingin menggunakan mana-mana hak anda. Kami akan bertindak balas terhadap permintaan anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan. Sekiranya anda mempunyai aduan mengenai cara Perceptyx memproses data peribadi anda, anda boleh melaporkannya kepada customersupport@perceptyx.com. Sekiranya ini tidak membawa kepada hasil yang diinginkan, anda juga boleh mengemukakan aduan kepada lembaga pengawalseliaan kebangsaan.

9. Di manakah kami memproses data peribadi anda?

Perceptyx adalah organisasi yang beroperasi secara global dengan ibu pejabatnya terletak di Amerika Syarikat. Data peribadi anda berkemungkinan disimpan dan diproses di Amerika Syarikat atau di EU di mana terletaknya kemudahan atau penyedia perkhidmatan yang dilantik.

Dalam beberapa kes, data peribadi dari penduduk EU mungkin dipindahkan di luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”) tetapi ia sentiasa berada di bawah perlindungan Fasal Kontrak Standard Rangka Kerja Perisai Privasi EU-A.S. dan Rangka Perisai Privasi Swiss-U.S. yang memastikan bahawa terdapat satu pihak di A.S. yang melindungi data peribadi anda menurut prinsip yang dipersetujui antara kerajaan Amerika Syarikat dan Suruhanjaya Eropah.

10. Perisai Privasi A.S.

Perceptyx mematuhi Rangka Kerja Perisai Privasi EU-A.S. dan Rangka Kerja Perisai Privasi Switzerland-A.S. seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan A.S. mengenai pengumpulan, penggunaan serta pengekalan maklumat peribadi yang dipindahkan dari Kesatuan Eropah (EU) dan Switzerland ke Amerika Syarikat. Perceptyx telah memperakui kepada Jabatan Perdagangan bahawa ia mematuhi Prinsip Perisai Privasi. Jika terdapat sebarang konflik antara terma dalam dasar privasi ini dan Prinsip Perisai Privasi, maka, Prinsip Perisai Privasi akan mengawal. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai program Perisai Privasi dan melihat pensijilan kami, sila lawati https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx menerima atau memproses data sumber manusia dari Switzerland untuk kegunaan dalam konteks hubungan pekerjaan di bawah Perisai Privasi, bersetuju untuk bekerjasama dengan Pesuruhjaya Perlindungan Data dan Maklumat Persekutuan Switzerland serta turut mematuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa tersebut berkenaan dengan data ini. Perceptyx mematuhi Prinsip Perisai Privasi untuk semua pemindahan ke hadapan data peribadi dari EU dan Switzerland termasuk peruntukan liabiliti pemindahan ke hadapan. Perceptyx tetap bertanggungjawab mengikuti Prinsip Perisai Privasi sekiranya ejen pihak ketiga yang kami lantik untuk memproses data peribadi tersebut bagi pihak kami melakukannya dengan cara yang tidak selaras dengan Prinsip Perisai Privasi, melainkan jika kami membuktikan bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap peristiwa yang menyebabkan kerosakan. Dengan mematuhi Prinsip Perisai Privasi, Perceptyx komited untuk menyelesaikan aduan mengenai pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda. Perceptyx terus komited dengan merujuk aduan Perisai Privasi yang tidak dapat diselesaikan kepada JAM iaitu sebuah penyedia penyelesaian pertikaian alternatif yang terletak di Amerika Syarikat. Sekiranya anda tidak menerima perakuan berkenaan aduan anda tepat pada masanya dari kami atau sekiranya kami tidak menangani aduan mengikut kepuasan anda, sila hubungi atau lawati visit https://www.jamsadr.com/ untuk mendapatkan maklumat lanjut atau mengemukakan aduan. Perkhidmatan JAM disediakan tanpa sebarang bayaran. Perceptyx tertakluk kepada kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan A.S. (FTC).