Polityka Ochrony Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez firmę Perceptyx i jej potencjalne przedsiębiorstwa stowarzyszone i partycypujące, daje zwane Perceptyx Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługę w sposób otwarty, uczciwy i transparentny. Dlatego naszym zdaniem właściciel danych powinien rozumieć, w jakim celu zbieramy jego dane osobowe. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o tym w przejrzysty sposób. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może się zmienić, jeśli pojawią się nowe okoliczności.

2. Jak wykorzystujemy dane osobowe jako kontroler?

Generalnie wykorzystujemy imię i nazwisko, dane kontaktowe, korespondencję z nami oraz dane techniczne związane z korzystaniem z naszych witryn i narzędzi (np. adresy IP). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Perceptyx, jako kontrolera, w następujących celach. Dane są wykorzystywane i przechowywane tylko do tych celów.

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe jako procesor?

Perceptyx przetwarza dane w imieniu naszych klientów. Jako procesor Perceptyx działa zgodnie z oczekiwaniami klientów i nie określa celu przetwarzania ani danych osobowych, których używamy do tworzenia ankiet. Są jednak określone dwa główne cele.

4. Które przepisy prawa dotyczące przetwarzania mają zastosowanie?

Perceptyx przetwarza dane osobowe wyłącznie, jeśli ma ku temu podstawy prawne. Obowiązują następujące zasady:

5. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Z zasady nie udostępniamy informacji klienta stronom trzecim. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie, gdy jest to niezbędne w celu świadczenia przez nas usług lub w sytuacji, gdy zobowiązuje nas do tego prawo. W takim przypadku dane udostępniamy:

6. Przez jaki okres Perceptyx przechowuje dane osobowe?

Perceptyx przechowuje dane osobowe przez ograniczony czas i kiedy stają się niepotrzebne do przetwarzania usuwa je lub poddaje anonimizacji.

7. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Powzięliśmy wszelkie techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym przetwarzaniem, zapewniając, aby:

Firma Perceptyx posiada certyfikat ISO 27001.

8. Prawo do dostępu, modyfikacji, usunięcia i zakwestionowania swoich danych osobowych

Właściciel danych osobowych może poprosić o dostęp do nich, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie danych, które uzyskaliśmy od niego lub jego pracodawcy. Wszelkie prośby związane z odpowiedziami na pytania z ankiety należy kierować do kontrolera danych (pracodawcy). Ponadto właścicielowi danych przysługują następujące prawa:

Wszelkie żądania związane z korzystaniem z przysługujących praw prosimy wysyłać na adres e-mail privacy@perceptyx.com. Odpowiemy na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skargi dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Perceptyx można wysyłać na adres e-mail customersupport@perceptyx.com. Jeśli w ten sposób nie uda się osiągnąć pożądanego efektu, można wysłać skargę do krajowego organu nadzorczego.

9. Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Perceptyx to organizacja globalna z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie USA lub UE, w miejscach, w których znajdują się nasze obiekty lub w których korzystamy z usług dostawców.

W niektórych przypadkach dane osobowe mieszkańców UE mogą zostać wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), lecz zawsze odbywa się to zgodnie z warunkami standardowych klauzul umownych oraz programów Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza prywatności Szwajcaria-USA, co gwarantuje, że strona znajdująca się w USA chroni Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami uzgodnionymi wspólnie przez Stany Zjednoczone i Komisję Europejską.

10. Tarcza Prywatności USA

Perceptyx działa zgodnie z zasadami Programu Tarczy Prywatności UE-USA i szwajcarsko-amerykańskiego Programu Tarczy Prywatności określonymi przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Perceptyx poświadczył Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarczy Prywatności i poświadczenie firmy można znaleźć na stronie Więcej informacji o programie Tarczy Prywatności i poświadczenie firmy można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/.

Firma Perceptyx otrzymuje lub przetwarza dane o zasobach ludzkich ze Szwajcarii w celu wykorzystania ich w kontekście stosunku pracy zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności i zgadza się współpracować ze Szwajcarskim Federalnym Inspektorem Ochrony Danych i Informacji oraz postępować zgodnie z zaleceniami wydanymi przez takie organy w odniesieniu do tych danych. Perceptyx przestrzega zasad Tarczy Prywatności w przypadku transferowania dalej danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu dalszego transferowania. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma Perceptyx pozostaje odpowiedzialna, jeśli zewnętrzni agenci zaangażowani przez firmę do przetwarzania takich danych osobowych w jej imieniu, zrobią to w sposób niezgodny z Zasadami Tarczy Prywatności, chyba że firma udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie będące przyczyną straty. Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, firma Perceptyx zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nią danych osobowych klientów. Perceptyx zobowiązała się również do przekazania nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności do JAMs, alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W razie nieotrzymania od firmy w terminie potwierdzenia złożenia skargi lub nie rozwiązania jej w zadowalający sposób, należy skontaktować się lub odwiedzić stronę https://www.jamsadr.com/, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi JAMs są zapewniane bezpłatnie. Perceptyx podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA (FTC).