นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ภาพรวม

ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวโดย Perceptyx ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และบริษัทในเครือ ภายหลังจากนี้จะรวมเรียกว่า Perceptyx เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าบริการของเรานั้นเปิดกว้าง ซื่อสัตย์และโปร่งใส ในบริบทนี้ เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญคือ คุณต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เราอธิบายถึงเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยวิธีที่โปร่งใส ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางโอกาส หากมีการพัฒนาใหม่ ๆ ที่ทำให้ต้องปรับแก้ถ้อยแถลงดังกล่าวนี้

2. ในฐานะผู้ควบคุม เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ชื่อและรายละเอียดติดต่อของคุณ การติดต่อกับเราผ่านทางจดหมาย รายละเอียดทางเทคนิคที่ใช้บนเว็บไซต์และเครื่องมือของเรา (เช่น ที่อยู่ IP) Perceptyx จะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณในฐานะที่เป็นผู้ควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ข้อมูลนำมาใช้และจัดเก็บสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้เท่านี้

3. ในฐานะผู้ประมวลผล เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

Perceptyx เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้าของเรา ในฐานะของผู้ประมวลผล Perceptyx จะดำเนินงานตามที่ลูกค้าต้องการและไม่ลงความเห็นต่อจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่เราใช้สำหรับการเริ่มต้นทำแบบสำรวจ ทั้งนี้มีสองวัตถุประสงค์หลักด้วยกัน

4. กฎหมายใดที่นำมาใช้กำกับการประมวลผลข้อมูล

Perceptyx จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น หากมีกฏหมายคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้อาศัยหลักการดังต่อไปนี้:

5. ใครบ้างที่เข้าถึงข้อมูลของคุณได้

โดยหลักการแล้ว เราจะไม่แชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวต่อเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกับการบริการของเรา หรือหากเรามีภาระผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว เราจะแชร์ข้อมูลกับ:

6. Perceptyx จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าใด

Perceptyx เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาที่จำกัดและเราจะลบหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้หลังจากที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

7. เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เราใช้เทคนิคและการวัดผลองค์กรที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อไม่ให้มีการประมวลผลโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ความเชื่อมั่นว่า:

Perceptyx ดำเนินการภายใต้ใบรับรอง ISO 27001

8. สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง แก้ไข ลบและท้วงติงข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถขอเข้าใช้งาน แก้ไขให้ถูกต้อง ลบหรือจำกัดข้อมูลส่วนตัวที่คุณหรือพนักงานของคุณได้ให้ไว้กับเรา ทุกคำขอที่เกี่ยวกับการตอบคำถามในแบบสำรวจควรส่งตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูล (นายจ้างของคุณ) อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ต่อไปนี้:

สำหรับแต่ละคำขอ โปรดส่งอีเมลไปยัง privacy@perceptyx.com หากคุณต้องการตรวจสอบสิทธิ์ใด ๆ ของคุณ เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่มี หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่ Perceptyx ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถรายงานข้อกังวลนี้ไปยัง customersupport@perceptyx.com หากสิ่งนี้ไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานควบคุมจัดการข้อมูลแห่งชาติ

9. เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ใด

Perceptyx เป็นองค์กรเชิงปฏิบัติการระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจได้รับการจัดเก็บและดำเนินการในสหรัฐฯ หรือในยุโรปที่เรามีสถานที่ตั้งอยู่หรือสถานที่ที่เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ

ในบางกรณี อาจจะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของผู้พักอาศัยชาวยุโรปออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) แต่จะต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของข้อสัญญามาตรฐาน กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าบุคคลที่พำนักในสหรัฐฯ จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการที่ได้ตกลงกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมธิการยุโรป

10. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลของสหรัฐฯ

Perceptyx ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริการะบุไว้ อันเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่โอนย้ายมาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา Perceptyx ให้การรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาว่าจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล หากมีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล ให้ยึดตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลเป็นหลัก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และดูใบรับรองของเราได้ที่ https://www.privacyshield.gov/

Perceptyx ได้รับหรือประมวลผลข้อมูลทรัพยากรบุคคลจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ในการจ้างงานภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลและยินยอมที่จะร่วมมือกับสหพันธ์การคุ้มครองข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์และกรรมาธิการข้อมูล รวมถึงปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับคำแนะนำที่หน่วยงานแต่ละแห่งได้ให้ไว้อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ Perceptyx ปฏิบัติตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลสำหรับทุกการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวจากยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ภายหลังจากนี้ อันรวมถึงบทบัญญัติการรับผิดในการถ่ายโอนข้อมูลภายหลังจากนี้ Perceptyx จะยังคงไว้ซึ่งการรับผิดอันสอดคล้องตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล หากพบว่าตัวแทนบุคคลที่สามที่เราทำงานร่วมกันในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในนามของเรากระทำการซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล เว้นแต่เราพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล Perceptyx ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้แล้ว Perceptyx ยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะอ้างอิงข้อร้องเรียนการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาซึ่งส่งไปที่ JAM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาทอีกหนึ่งทางเลือกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ได้รับการแจ้งรับทราบข้อร้องเรียนของคุณจากเราตามเวลาอันสมควร หรือหากเราไม่ได้ดำเนินการกับข้อร้องเรียนของคุณอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ โปรดติดต่อหรือเข้าไปที่ https://www.jamsadr.com/ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อร้องเรียน การบริการของ JAM ที่เราจัดหาให้นั้นเป็นบริการที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณ Perceptyx อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลโดยอำนาจการสอบสวนและบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา