Gizlilik Politikası

1. Genel Bakış

Bu gizlilik bildirimi, kişisel verilerin Perceptyx ile muhtemel iştirak hisseleri ve bağlı kuruluşları (bundan böyle tamamı Perceptyx olarak anılacaktır) tarafından işlenmesine ilişkindir Hizmetimizin açık, dürüst ve şeffaf olacağını taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi hangi amaçlar için topladığımızı anlamanızın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu gizlilik bildiriminde bunu şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Bu gizlilik bildirimi, zaman içerisinde yeni gelişmeler ışığında değişikliklere uğrayabilir.

2. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Genel olarak adınızı, iletişim bilgilerinizi, bizimle yazışmalarınızı, web sitelerinin ve araçlarımızın kullanımıyla ilgili teknik ayrıntıları (IP adresleri gibi) kullanmaktayız. Kişisel verileriniz Perceptyx tarafından veri sorumlusu olarak aşağıdaki amaçlar için işlenir. Veriler sadece bu amaçlar için kullanılır ve saklanır.

3. Bir veri işlemci olarak kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Perceptyx, müşterileri adına veri işleyen bir firmadır. Perceptyx , bir veri işlemci olarak müşterilerin isteklerine göre hareket etmekte olup veri işlemenin amacını ve anketlerin oluşturulması için kullanılan kişisel verileri belirlemez. Ancak iki ana amaç bulunur.

4. Hangi işleme kanuniliği geçerlidir?

Perceptyx kişisel verileri yalnızca veri işleme işleminin yasal bir dayanağı varsa işler. Aşağıdaki ilkeler geçerlidir:

5. Verilerinize kim erişebilir?

Prensip olarak bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz. Kişisel bilgileri yalnızca hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekliyse veya yasal bir zorunluluğumuz varsa paylaşıyoruz. Böyle bir durumda verileri şunlarla paylaşıyoruz:

6. Perceptyx kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklar?

Perceptyx kişisel verilerinizi sınırlı bir süre boyunca tutar ve işlenmesine gerek kalmadığı zaman bu bilgileri siler veya anonimleştirir.

7. Kişisel verilerinizi nasıl güvence altına alıyoruz?

Şunları tesis ederek kişisel verilerinizi kazara veya yasadışı işlenmelerine karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri aldık:

Perceptyx ISO 27001 sertifikasına sahiptir.

8. Kişisel verilere erişme, bunları değiştirme, silme ve nesnelere erişim haklarınız

Sizin veya işvereninizin bize sağladığı kişisel verilere erişme, verileri düzeltme, silme veya kısıtlama talebinde bulunabilirsiniz. Anket cevaplarıyla ilgili tüm talepler veri sorumlusuna(işvereniniz) yönlendirilmelidir. Ek olarak aşağıdaki haklara da sahipsiniz:

Haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen her bir isteğiniz için, privacy@perceptyx.com adresine bir e-posta gönderin. İsteğinize ilgili yasalara uygun şekilde cevap vereceğiz. Perceptyx’in kişisel verilerinizi işleme şekli hakkında bir şikayetiniz varsa, bunucustomersupport@perceptyx.com adresine bildirebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz sonuca ulaşamazsanız, bir ulusal denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.

9. Kişisel verilerinizi nerede işliyoruz?

Perceptyx, merkeziAmerika Birleşik Devletleri’nde bulunan küresel bir operasyon kuruluşudur. Kişisel verileriniz, ABD’de veya AB’de bulunan tesislerimizde veya buralarda iş birliği yaptığımız hizmet sağlayıcılarda saklanabilir ve işlenebilir.

Bazı durumlarda, AB vatandaşlarından toplanan kişisel veriler Avrupa Ekonomik Bölgesi (“EEA”) dışına aktarılabilir. Ancak, bu aktarım işlemi yalnızca Standart ABD’de bulunan bir tarafın kişisel bilgileri ABD’nin hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında kararlaştırılan ilkelere uygun olarak korumasını öngören Sözleşme Hükümleri, AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi tarafından sağlanan güvenceler uyarınca gerçekleştirilebilir.

10. ABD Gizlilik Kalkanı

Perceptyx Avrupa Birliği ve İsviçre’den ABD’ye aktarılan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi’ne uyar. Perceptyx, Gizlilik Kalkanı İlkelerine uyduğunu Ticaret Bakanlığına sunduğu belgelerle tasdik etmiştir. İşbu gizlilik politikasındaki şartlar ve Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında herhangi bir ihtilaf bulunması halinde Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi almak ve sertifikamızı görüntülemek için lütfen https://www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin:

Perceptyx, Gizlilik Kalkanı uyarınca istihdam ilişkisi bağlamında kullanılmak üzere İsviçre’den insan kaynakları verilerini alır veya işler ve İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu ile işbirliği yapmayı ve bu verilerle ilgili olarak bu yetkililerin verdiği tavsiyelere uymayı kabul eder. Perceptyx, kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin yükümlülükler de dâhil olmak üzere Avrupa Birliği ve İsviçre’den gelen kişisel verilerin tüm aktarım işlemlerine ilişkin Gizlilik Kalkanı İlkelerine uyar. Bu kişisel verileri bizim adımıza işlemekle görevlendirdiğimiz üçüncü tarafların verileri Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun olmayan şekilde işlemesi halinde, Gizlilik Kalkanı İlkeleri uyarınca, hasara yol açan olaydan sorumlu olmadığımızı kanıtlamadığımız takdirde Perceptyx’in sorumluluğu devam eder. Perceptyx, Gizlilik Kalkanı İlkeleri uyarınca, kişisel bilgilerinizin toplanması veya kullanılması ile ilgili şikâyetleri çözmeyi taahhüt eder. Perceptyx, çözüme kavuşturulmamış Gizlilik Kalkanı şikâyetlerini, ABD’de bulunan alternatif bir uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan JAMS’e göndermeyi de taahhüt etmiştir. Şikâyetinizle ilgili olarak size zamanında onay göndermememiz veya şikâyetinizi tatmin edici şekilde çözümleyemememiz halinde ayrıntılı bilgi almak veya şikâyette bulunmak için lütfen https://www.jamsadr.com/ adresini ziyaret edin veya buradan bizimle iletişime geçin. JAMS’in sunduğu hizmetler ücretsizdir. Perceptyx, ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) soruşturma ve yürütme yetkilerine tabidir.