CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Tổng quan

Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Perceptyx cũng như các lợi ích khả dĩ và các bên liên kết khả dĩ của Perceptyx, sau đây gọi chung là Perceptyx Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi là công khai, trung thực và minh bạch. Trong bối cảnh này, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là bạn hiểu rõ chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn vào mục đích gì. Chúng tôi đã mô tả điều này một cách minh bạch trong tuyên bố về quyền riêng tư này. Tuyên bố về quyền riêng tư này có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

2. Với tư cách là đơn vị kiểm soát dữ liệu, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Nói chung, chúng tôi sử dụng tên và thông tin liên hệ của bạn, thư từ trao đổi với chúng tôi, thông tin kỹ thuật về việc sử dụng trang web và các công cụ của chúng tôi (chẳng hạn như địa chỉ IP). Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi Perceptyx, với tư cách là đơn vị kiểm soát dữ liệu, phục vụ cho các mục đích sau. Dữ liệu chỉ được sử dụng và lưu trữ để phục vụ cho các mục đích này.

3. Với tư cách là đơn vị xử lý dữ liệu, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Perceptyx là đơn vị xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Với tư cách là một đơn vị xử lý dữ liệu, Perceptyx hoạt động theo yêu cầu của khách hàng và không quyết định mục đích xử lý cũng như dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để khởi động các khảo sát. Tuy nhiên, có hai mục đích chính.

4. Quy định nào của pháp luật được áp dụng cho quá trình xử lý?

Perceptyx chỉ xử lý dữ liệu cá nhân nếu có cơ sở pháp lý cho việc xử lý. Các nguyên tắc sau đây được áp dụng:

5. Ai có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn?

Về nguyên tắc, chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân nếu điều đó là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ của mình hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện điều đó. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với:

6. Perceptyx lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Perceptyx lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian xác định và chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin này sau khi chúng không còn cần thiết cho mục đích xử lý nữa.

7. Chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi đã triển khai một số chế tài cần thiết về kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị xử lý một cách vô tình hoặc bất hợp pháp bằng cách đảm bảo rằng:

Perceptyx được chứng nhận ISO 27001.

8. Quyền truy cập, sửa đổi, xóa và phản đối dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu được truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc chủ sử dụng lao động của bạn cung cấp cho chúng tôi. Mọi yêu cầu liên quan đến câu trả lời khảo sát phải được chuyển đến cho đơn vị kiểm soát dữ liệu (chủ sử dụng lao động của bạn). Ngoài ra, bạn còn có các quyền sau:

Đối với mỗi yêu cầu, xin vui lòng gửi email đến privacy@perceptyx.com nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn tuân thủ theo quy định của luật pháp hiện hành. Nếu bạn có khiếu nại về cách thức mà Perceptyx xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể báo cáo theo địa chỉ customersupport@perceptyx.com . Nếu điều này không giúp bạn đạt được kết quả mong muốn, bạn cũng có thể gửi khiếu nại đến một cơ quan giám sát cấp quốc gia.

9. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu?

Perceptyx là một tổ chức hoạt động toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc EU, nơi chúng tôi có cơ sở hoặc nơi chúng tôi sử dụng các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân của cư dân EU có thể được truyền tải ra bên ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (“EEA”), nhưng luôn được bảo vệ theo các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn (Standard Contractual Clauses) của Khung Bảo vệ Quyền riêng tư (Privacy Shield Framework) EU - Hoa Kỳ và Khung Bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ - Hoa Kỳ. Điều này giúp đảm bảo rằng một bên có địa chỉ ở Hoa Kỳ sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các nguyên tắc đã được thỏa thuận giữa chính phủ Hoa Kỳ và Ủy ban Châu Âu.

10. Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư (Privacy Shield) của Hoa Kỳ

Perceptyx tuân thủ Khung bảo vệ quyền riêng tư (Privacy Shield Framework) EU - Hoa Kỳ và Khung bảo vệ quyền riêng tư Thụy Sĩ - Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được truyền từ Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ. Perceptyx đã xác nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng đơn vị tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư này và Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư, Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư (Privacy Shield) và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/ .

Perceptyx tiếp nhận hoặc xử lý dữ liệu về nguồn nhân lực từ Thụy Sĩ để sử dụng trong bối cảnh quan hệ việc làm theo Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư và đồng ý hợp tác với Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu và Thông tin Liên bang Thụy Sĩ, đồng thời tuân thủ ý kiến của các cơ quan thẩm quyền này liên quan đến dữ liệu đang được nói đến. Perceptyx tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư đối với tất cả các dữ liệu cá nhân được truyền tải đi từ EU và Thụy Sĩ, bao gồm các điều khoản về trách nhiệm pháp lý đối với dữ liệu được truyền tải đi. Perceptyx vẫn sẽ chịu trách nhiệm theo Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư nếu các đại lý bên thứ ba mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân không tuân thủ với Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư, trừ trường hợp chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với sự kiện dẫn đến thiệt hại. Để tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư, Perceptyx cam kết giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, Perceptyx cam kết sẽ chuyển các khiếu nại liên quan đến Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư chưa được giải quyết đến các tổ chức trọng tài và hòa giải (JAM), một đơn vị giải quyết tranh chấp khác đóng ở Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được trả lời tiếp nhận khiếu nại kịp thời từ chúng tôi hoặc nếu phương án giải quyết khiếu nại của chúng tôi chưa làm bạn vừa ý, vui lòng liên hệ hoặc truy cập https://www.jamsadr.com/ để biết thêm thông tin hoặc gửi khiếu nại. Các dịch vụ của JAM được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn. Perceptyx chịu điều tra và quyết định thi hành của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC).